Revizija neprofitnih organizacija

Revizija neprofitnih organizacija

Revizija financijskih izvještaja

Neprofitne organizacije koje u prethodnoj godini ostvaruju prihode veće od 10 milijuna kuna obveznici su revizije financijskih izvještaja. Revizija financijskih izvještaja objavljuje se na mrežnim stranicama neprofitne organizacije.

Uvid u financijske izvještaje

Neprofitne organizacije koje u prethodnoj godini ostvaruju prihode od 3 do 10 milijuna kuna obveznici su uvida u financijske izvještaje. Uvid u financijske izvještaje objavljuje se na mrežnim stranicama neprofitne organizacije.