Revizija neprofitnih organizacija

Revizija neprofitnih organizacija

Revizija financijskih izvještaja

Neprofitne organizacije koje u prethodnoj godini ostvaruju prihode veće od 1.327.228,08 eura obveznici su revizije financijskih izvještaja. Revizija financijskih izvještaja objavljuje se na mrežnim stranicama neprofitne organizacije.

Uvid u financijske izvještaje

Neprofitne organizacije koje u prethodnoj godini ostvaruju prihode od prihode od 398.168,43 eura do uključivo 1.327.228,08 eura obveznici su uvida u financijske izvještaje. Uvid u financijske izvještaje objavljuje se na mrežnim stranicama neprofitne organizacije.