Revizija

Revizija

Revizija financijskih izvještaja

Poduzetnici čije poslovanje prelazi zakonom određen kriterij dva od tri uvjeta u prethodnoj godini (3.981.684,25 eura prihoda, 1.990.842,13 eura aktive i 25 zaposlenika) obavezni su provesti reviziju financijskih izvještaja i revizorski izvještaj priložiti u Registar godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave.

Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja

Grupe poduzetnika čije poslovanje prelazi zakonom određen kriterij dva od tri uvjeta u prethodnoj godini (8 milijuna eura prihoda, 4 milijuna eura aktive i 50 zaposlenika) obavezni su provesti reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja i revizorski izvještaj priložiti u Registar godišnjih financijskih izvještaja za potrebe javne objave.

Revizija poslovnih kombinacija (razdvajanja i pripajanja)

U životu kompanije često se dešavaju poslovne kombinacije, predviđene Zakonom o trgovačkim društvima: razdvajanje ili odvajanja, pripajanje ili spajanja. Takve složene poslovne kombinacije najtočnije će se provesti uz pomoć revizora.

Revizija osnivanja i promjena temeljnog kapitala

Ukoliko se temeljni kapital unosi u stvarima ili pravima, ako se iz bilo kojeg razloga tokom poslovanja ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem temeljnog kapitala, revizor je od velike pomoći u procjeni vrijednosti predmeta unosa ili potvrde činjenica vezanih uz promjene kapitala.

Revizija na zahtjev - uvid u poslovanje društva

Jedan od efikasnijih alata poduzetnika/vlasnika društva je da neovisna osoba uvidom u poslovanje društva potvrdi poštivanje računovodstvenih pravila, zakonitost i ažurnost vođenja poslovnih evidencija.