Priprema i provedba projekata EU

Priprema i provedba projekata EU

Zahvaljujući edukaciji i dugogodišnjem iskustvu na projektima EU naš stručni tim može vam biti velika pomoć u pripremi i provedbi projekata kroz:

  • Konzultacije oko administrativno-financijskog upravljanja projektom,
  • Izradu logičke matrice projekta,
  • Izradu proračuna (budgeta) projekta,
  • Analizu rizika i održivosti projekta,
  • Financijsko upravljanje projektom i izvješćivanje.