Ostale usluge

Ostale usluge

Pomoć kod osnivanja kompanija

Pružamo savjetodavne usluge budućim poduzetnicima prilikom:

  • Odabira najprikladnijeg oblika društva za planiranu djelatnost
  • Potrebne dokumentacije za osnivanje
  • Izračuna troškova osnivanja

Izrada financijskih i statističkih izvještaja

  • Kontrola završnog računa društva
  • Pomoć pri izradi obrasca Poreza na dobit
  • Pomoć pri izradi obrasca GFI-POD
  • Pomoć pri izradi Bilješki uz financijske izvještaje

Pomoć u procesu likvidacije i stečaja društva

Likvidacija društva započinje donošenjem Odluke o likvidaciji koju donosi skupština društva. Istom se odlukom imenuju likvidatori, što su u pravilu članovi uprave, osim ako se istom odlukom ne odluči drugačije. Prije samog otvaranja postupka likvidacije potrebno je provesti određene radnje, te procijeniti troškove. U samom postupku likvidacije društvo i dalje ima određene izvještajne obaveze kao i obaveze prijave PDV-a. Nakon završetka postupka likvidacije predaju se zaključna financijska izvješća.

Jedan od najčešćih razloga za prestanak trgovačkog društva je stečaj. Stečajni postupak pravno je uređen Stečajnim zakonom koji uređuje uvjete za otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe, stečajni plan i sl. Stečajni postupak je vrsta izvanparničnoga postupka koji se provodi radi namirenja svih vjerovnika stečajnoga dužnika unovčenjem njegove imovine. Da bi se utvrdile tražbine svih vjerovnika potrebno je uskladiti i ispitati sve prijavljene tražbine. Kako je u većini slučajeva dokumentacija društava u stečaju nepotpuna i ograničeno dostupna često je stečajnim upraviteljima potrebna stručna pomoć kod ispitivanja tražbina i odluke o priznavanju istih.