IZRADA I PROVEDBA PROJEKATA EU

Izrada i provedba projekata EU

  • Izrada logičke matrice projekta
  • Izrada proračuna (budgeta) projekta
  • Analiza rizika i održivosti projekta
  • Financijsko upravljanje projektom i izvješćivanje


Povratak na prethodnu stranicu