USLUGE REVIZIJE

Revizija

REVIZIJA PROJEKATA EU

Revizija projekata EU

IZRADA I PROVEDBA PROJEKATA EU

Izrada i provedba projekata EU

SUDSKA VJEŠTAČENJA

Sudska vještačenja

KONZALTING

Konzalting

ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA

Organizacija računovodstvene službe

OSTALE USLUGE

Obuka računovodstvenog kadra